Blog

Home / Blog

Krænkelse af ret til indsigt kan give bøde på kr. 50.000

by | May 28, 2020

DataTilsynet har 15-05-2020 offentliggjort at have politianmeldt og indstillet en virksomhed til en bøde på kr. 50.000:

”Virksomheden havde slettet personoplysninger omfattet af en registrerets indsigtsanmodning i perioden efter fremsættelsen af anmodningen og inden virksomhedens besvarelse. Datatilsynet blev opmærksom på sagen på baggrund af en klage”

Kilde: www.DataTilsynet.dk

Det bemærkelsesværdige i sagen er:

1.  at Datatilsynet ”blev opmærksom på sagen på baggrund af en klage”1. at Datatilsynet ”blev opmærksom på sagen på baggrund af en klage”Hvilket fortæller noget om bevidstheden hos danskerne om de rettigheder1) de har som registrerede
2.  Hvor hårdt DataTilsynet håndhæver de(n) registreredes rettigheder1) 2)

1)

De(n) registreredes rettigheder jf. GDPR og Persondataloven:

1. Ret til indsigt
2. Ret til berigtigelse
3. Ret til sletning
4. Ret til begrænsning af behandling
5. Ret til dataportabilitet
6. Ret til indsigelse
7. Ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser
8. Ret til at klage til DataTilsynet

DataTilsynet har udfærdiget
”vejledning om den registreredes rettigheder”,
En video om dine rettigheder som registreret
En test: ”kender du dine rettigheder?”
som alle kan findes på DataTilsynets hjemmeside

 

2)

samtidig med offentliggørelsen af afgørelsen om bøde-indstilling har dataTilsynet offentliggjort nedenstående tekst:

God databehandlingskik
”Når en dataansvarlig sletter oplysninger om borgeren i umiddelbar tilknytning til, at en indsigtsanmodning ikke imødekommes, afskærer den dataansvarlige uretmæssigt borgeren muligheden for at få efterprøvet, om vedkommende har ret til at få indsigt i oplysningerne ved Datatilsynet og domstolene. Det er en krænkelse af borgerens grundlæggende rettigheder og er ikke udtryk for god databehandlingsskik,” siger Astrid Mavrogenis, kontorchef i Datatilsynet”.
Kilde: www.DataTilsynet.dk

Hent – Krav om indsigt – en tjekliste
Hos TD Consult kan du få hjælp på freelance-basis til implementering af GDPR i din virksomhed og meget aktuelt få enTjekliste til  korrekt håndtering af krav om indsigt.

Ring på 40254626 eller send en mail på tove@tdconsult.dk  og få hjælp, så du undgår evt. bødestraf.

0 Comments