Blog

Home / Blog

Sender du følsomme og fortrolige oplysninger via krypteret mail?

by | Sep 30, 2019

Påmindelse og nye vejledninger

HUSK, at Datatilsynet i pr. 1. januar 2019 har skærpet sin praksis m.h.t. kryptering af mails således at:

”det normalt vil være en passende sikkerhedsforanstaltning – for både offentlige og private aktører – at anvende kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail via internettet”.

Datatilsynet

I december har Datatilsynet offentliggjort tre nye vejledninger:

1. Vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold

Som ikke kun behandleremner af interesse for arbejdsgivere som f.eks.

 • Arbejdsgiverens data-ansvar
  Tillidsrepræsentantens og den faglige organisations data-ansvar
 • Oplysningspligt
 • Behandling af oplysninger under rekrutteringsprocessen
 • Referencer
 • Straffeattester
 • Børneattester
 • Personlighedstest
 • Oplysninger på sociale medier
 • Videregivelse af oplysninger til tillidsrepræsentant, fagforening og pensions-selskab
 • Offentliggørelse på hjemmesider
 • Logning og kontrol af medarbejdere
 • Videregivelse af medarbejder-oplysninger internt på arbejdspladsen

 

Vejledningen har også et helt afsnit om faglige organisationers og tillidsrepræsentanters behandling ag persondata. Vejledningen kan ses her.

Ofte stillede spørgsmål om frivillige foreningers behandling af personoplysninger

Vejledningen informerer bl.a. om foreningers oplysningspligt og data-ansvar og der gives bl.a. eksempler på

 • Håndtering af offentliggørelse af billeder på en fodboldklub’s hjemmeside
 • En tennisklub’s håndtering af oplysninger om en spillers ankelskade
 • En dykkerklubs indhentning af børneattest vedr. en ny frivillig til klubben
 • Hvilke oplysninger et kirkesamfund kan behandle uden samtykke
 • Hvad foreningen må bruge sine medlemsoplysninger til

Vejledningen kan ses her.

Har du brug for sparring?

Hvis du vil have vished for, om du og din virksomhed lever op til gældende love og regler, så book en start-up-session hos TD Consult på +45 40 25 46 26 eller tove@tdconsult.dk og bliv klogere på, hvad der forventes af din virksomhed.

0 Comments